Bij u in Hoevelaken

Omdat het project 1000 ogen in Hoevelaken een behoorlijke omvang begint te krijgen en hierdoor het moeilijker word om iedereen op de zelfde manier te laten werken, hebben wij een aantal spelregels opgesteld. Met deze spelregels hopen wij dat dat het voor iedereen duidelijk is waar de appgroepen precies voor zijn en hoe hij of zij zich dient te gedragen in de whatsapp groepen. 

Wij vragen iedereen die mee doet met dit project om deze regels te respecteren. Daarnaast zullen de beheerders er op toe zien dat deze regels worden gehandhaafd. 

 • Verdachte persoon of situatie: bel dan eerst zelf de meldkamer via 112
 • Situatie melden in de app, geef aan dat de meldkamer gebeld is;
 • Blijf opletten;
 • Berichtgeving kort en duidelijk;
 • Melding blijft actueel totdat deze wordt afgemeld;Hou de beheerder op de hoogte;
 • Niet-112 meldingen via persoonlijk bericht aan de beheerder;
 • Bij verlies of diefstal van telefoon of wijziging van telefoonnummer dit doorgeven aan de beheerder.

 • Let op het taalgebruik en respecteer elkaar;
 • Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten;
 • Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan voor hetverstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk of van meerwaarde is.


 • Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, kledingkenmerken, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden.

 • Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken;
 • Gebruik de app niet voor het doorgeven van afwezigheid, vakantie etc – onbevoegden zouden hier kennis van kunnen nemen!

BELANGRIJK: Een bericht mag alleen in de whatsapp groep gezet worden NADAT er 112 is gebeld. Is er geen 112 gebelt dan kunt u contact opnemen met de beheerder van de groep. Deze zal na beoordeling uw bericht per mail aan de groepsleden doorgeven.